Homepage NL

Screenshot 2019-11-21 at 12.07.23

Over Maritime Capacity Alliance.

Welkom op de website van de Maritime Capacity Alliance (MCA). De MCA is een collectief van het bedrijfsleven en (inter)nationale partners dat kennis deelt, innoveert en samenwerkt om te komen tot een wendbare, wederkerig en duurzaam ketenpartnerschap op het gebied van strategische zeetransport, onderhoud en opleidingen binnen het maritieme domein.
Het doel van de MCA is:

  • Gezamenlijk beschikken over een pool met gegarandeerde en gevarieerde zeetransportcapaciteit;
  • Leren en ervaring opdoen van elkaars ‘best practices’ en combineren van elkaars onderscheidende kwaliteiten;
  • Gezamenlijk bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van een workforce voor de maritieme sector.

Aanleiding en context

Het versterken van de zeetransport- en opleidingscapaciteit, alsmede de wederkerige inzet van mensen, middelen en manieren met het bedrijfsleven is een initiatief van Defensie. ‘Van defensief naar adaptief’ is sinds 2017 Defensie-breed een belangrijk motto. De afgelopen 9 maanden heeft Defensie pilots uitgevoerd met het bedrijfsleven op het gebied van strategisch zeetransport, opleidingen, kennisdeling en innovatie. Hierbij is onderzocht waar zij elkaar kunnen versterken en hoe mensen, middelen en manieren wederkerig kunnen worden ingezet. 

De resultaten van deze pilots waren voor alle ketenpartners zo positief dat het samenwerkingsverband met meerdere ketenpartners zal worden uitgebreid waarbij wordt gestreefd naar een langdurige samenwerking met een tijdshorizon van tien jaar (2020-2030). Daarnaast is het de intentie van Defensie om een ketenpartner te worden in dit collectief. De MCA vormt dan een nieuwe stap in de context van de Total Force.

Hieronder ziet u de video over de pilots die zijn uitgevoerd.

Proces

In de MCA wordt er gestreefd naar een groeiende win-win voor alle betrokken partijen. De opgedane ervaring in de pilot zal een basis vormen voor de opbouw van een breder nationaal netwerk van samenwerkende organisaties in de maritieme sector. Via verschillende kanalen geven we bekendheid aan dit initiatief, onder meer via deze website en via onze social media kanalen.

Blog

Geen bericht gevonden

Deelnemers Maritime Capacity Alliance

Contact

Heeft u interesse in de MCA? Dan gaan wij graag op korte termijn met u in gesprek.
Neem contact op met Lotte Loeber via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens Lotte: